使用苹果设备的大家有没有觉得,电池越来越不够用,没有充电宝在身简直是惶惶不可终日?今天带大家看IPhone/Ipad省电方法大全,有些可能你知道,但有些可能你想都没想到过!
ผู้ใช้ iPhone และ iPad จำนวนไม่น้อย บอกว่า แบตเตอรี่ของเครื่องนั้น ใช้งานได้นานไม่เพียงพอในแต่ละวัน และหากคุณเป็นผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 7 จนถึง iOS 10 ลากยาวไปถึง iOS ตัวใหม่ล่าสุดอย่าง iOS 11 ก็สามารถนำเทคนิคกว่า 35 อย่างต่อไปนี้ จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้คุณได้
当下使用IPhone和Ipad的人很多,但是大家都知道续航不持久,电量经常不够用。无论你用的是很原始的IOS 7系统,还是IOS 10,甚至是最新的IOS 11,都可以使用下面的35种方法来延长续航时间哟!
 
 
1.ไม่ควรเปิด ๆ ปิด ๆ แอปพลิเคชัน เพราะการปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จะกินพลังงาน
1.不要老是把常用的程序反复开开关关,因为开关的时候更耗电。
2.เปิดใช้งานโหมด Low Power
2.打开“低电量模式”(系统会自动在电量偏低的时候降低亮度及关闭某些后台功能)
3.อัพเดท iOS เพราะ เวอร์ชั่นใหม่ ๆ จะแก้ไขข้อผิดพลาดของ เวอร์ชั่นเก่า
3.升级至最新系统,因为新系统会解决旧系统中的一些bug。(小编心得:但可能会更耗电)
4.ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่บ้าง ว่าต้องซ่อม หรือต้องเปลี่ยนบ้างหรือไม่
4.定期检查电池状态,看是否需要修理,或者更换新电池。
5.ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ว่าเหลือพอกับการใช้งานแค่ไหน
5.定期检查电池容量,看能否充满。
6.ตรวจสอบแอปที่กินพลังงานแบตเตอรี่ว่าแอปพลิเคชัน ไหนกินพลังงานมาก ซึ่งมักจะพบว่าเป็น Facebook
6.检查有哪些App比较吃电,Facebook常常是其中之一。
7.ลดความสว่างของหน้าจอลง
7.减低系统亮度。
8.ใช้งานฟังก์ชั่น Auto –Lock เพื่อไม่ให้การเปิดหน้าจอทิ้งไว้กินพลังงาน
8.使用定时锁屏功能,使手机在待机状态时能节省电量。
9.ใช้ Ariplane Mode เพราะสิ่งที่กินพลังงานแบตเตอรี่มากที่สุดก็คือการเปิดเสาอากาศ เพื่อรับข้อมูลจากเครือข่ายทั้งเครือข่ายโทรศัพท์ และ WiFi
9.使用飞行模式,因为最吃电的功能其实是信号,从移动网络或wifi接收信息都很费电。
10.ปิด WiFi บ้าง เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ค้นหาแหล่งเชื่อมต่อ WiFi
10.在没有wifi可用的地方关闭wifi功能,这样设备就不会不停地费电寻找wifi源了。
11.ปิด Bluetooth เมื่อไม่ได้ใช้งาน
11.不用的时候关闭蓝牙功能。
12.ปิด AirDrop ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ทำให้เราสามารถส่งรูปภาพหรือไฟล์ไปยัง iPhone ใกล้เคียงได้
12.关闭Airdrop功能,Airdrop是让IPhone使用者能在近距离传输照片的功能。
13.ปิดการทำงานของ 3G และ 4G บ้าง ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็น
13.在不使用的时候关闭3G或4G功能。
14.ลดเสียงลง บางคนอาจจะไม่ได้ตะหนักถึงข้อนี้ แต่การลดเสียงก็ช่วยประหยัดพลังงานได้จริง
14.降低系统音量。很多人都不留意这一点,但降低音量真的能省电。
15.ปิดการสั่น เพราะเป็นอีกฟังก์ชั่นหนึ่งที่เปลืองพลังงาน
15.关闭震动功能,它也是费电的原因之一。
16.ลด Visual effect ต่าง ๆ โดยเฉพาะพวก Effect สามมิติ
16.减少各种视觉效果显示,尤其是3D效果。
17.หลีกเลี่ยงการเล่นเกม และแอปพลิเคชัน ที่ใช้พลังงานสูง
17.避免玩游戏,或者使用各种内存占用高的程序。(小编心得:那……买iPhone的意义在哪?)
18.ใช้กล้องน้อย ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้แฟลชเมื่อไม่จำเป็น
18.减少使用相机,避免使用闪光灯。(小编心得:参照上一条心得……)
19.ปิดการทำงานของ Spotlight
19.关闭高亮功能。
20.เลือกการแจ้งเตือนเฉพาะรายการที่สำคัญ
20.只有重要的程序才选择消息提示。
21.ไม่จำเป็นต้องเปิดรับอีเมล์ตลอดเวลา
21.不必选择电子邮件自动接收。
22.ลบอีเมล์ออกบ้าง
22.删除一些电子邮件。
23.ปิด iCloud โดยเลือกปิดในสิ่งที่ไมได้ใช้งาน
23.在一些没必要备份的程序中选择关闭iCould。
24.เช็ค iCloud drive ว่ามีแอปพลิเคชัน ที่เก็บข้อมูลที่ไม่มีความจะเป็นไว้บ้างหรือไม่
24.定期查看iClould,看看有没有什么不必要的信息被自动备份了。
25.ปิด Auto time zone เพราะ iPhone มีการอัพเดทอัตโนมัติ ตามเวลาของแต่ละประเทศ
25.关闭自动时区功能,因为IPhone有根据不同国家的自动时间更新功能。(小编心得:然鹅并没有……)
26.ปิดการทำงาน Location Service เพราะมีแอปพลิเคชัน จำนวนมากที่ใช้ Location Service ทำให้กินพลังงานมาก
26.关闭定位服务功能,因为已经有许许多多的软件提供基于定位的服务。
27.ปิด Hay Siri เพราะเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นที่ใช้พลังงานมาก
27.关闭“喂Siri”功能,因为内存占用超高。
28.หยุดการรีเฟช Background app
28.关闭后台自动运行的程序。
29.เลือกอัพเดท app ด้วยระบบ Manual
29.根据系统提示手动更新程序。
30.เลือกให้แสดง เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่
30.选择显示电池用量百分比。
31.ให้ Calibrate เป็นประจำสักเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้อุปกรณ์ประมาณค่าแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ
31.每月使用一次校准功能,使设备电池用量能更准确。
32.ตรวจเช็คบ่อย ๆ ว่า เหลือแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานอีกนานแค่ไหน
32.经常查看电池用量看看还能维持多长时间。(小编心得:建议在电池用量≤20%的时候马上充电)
33.ระวังเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่เสียบชาร์จ เพราะอาจจะทำความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้
33.在设备充电的时候使用设备请小心,因为可能会造成电池寿命缩短。
34.ปิดเครื่องบ้างเมื่อไม่มีการใช้งาน
34.不用的时候适当关闭设备。
35.ในกรณีที่ได้ลองใช้เทคนิคข้างต้นแล้ว แต่แบตเตอรี่ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ดี ก็ให้เลือกการใช้แบตเตอรี่สำรอง
35.如果使用了上述方法,电池电量仍然严重不足的时候,就需要用到备用电池了。(小编心得:也就是充电宝)
 
本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。